Kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych z wykorzystaniem BIM - Zasady i proces rekrutacji

Spis treści

Zasady i proces rekrutacji

Wymagania dla kandydatów:

- ukończone studia wyższe (preferowane kierunki to budownictwo lub kierunki pokrewne), co najmniej I stopnia, legitymowanie się co najmniej dyplomem licencjata lub inżyniera;

- znajomość zagadnień z zakresu budownictwa (w szczególności materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego, technologii robót budowlanych oraz umiejętność posługiwania się budowlaną dokumentacją projektową) w stopniu niezbędnym do rozumienia treści programowych przekazywanych podczas zajęć realizowanych na studiach podyplomowych;

- umiejętność swobodnej pracy na komputerze.

Etapy rekrutacji:

I rejestracja kandydatów - kandydaci przesyłają swoje zgłoszenia w wersji elektronicznej załączając skany uzupełnionych aktualnych formularzy zgodnych z wzorami obowiązującymi na PK. (Formularze dostępne są w sekcji DO POBRANIA).

II składanie dokumentów i podpisywanie umów - dokumenty należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą na adres:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Warszawska 24, 31-155 Kraków

z dopiskiem „Studia podyplomowe KPRBBIM”

Zakres i formę dokumentów składanych przez kandydatów reguluje aktualny Regulamin studiów podyplomowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki (zwany dalej Regulaminem). W szczególności kandydaci składają:

1) kartę zgłoszenia na studia podyplomowe, której wzór jest określony w zarządzeniu Rektora PK;

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;

3) inne dokumenty określone w zasadach rekrutacji.

(Inne dokumenty obejmują ankietę informacyjną oraz fotografię).

III Kwalifikacja kandydatów, sporządzenie list – kwalifikacji kandydatów na studia dokonuje kierownik studiów podyplomowych, a następnie sporządza listy przyjętych, listy rezerwowe oraz listy nieprzyjętych na studia.

IV Informowanie kandydatów o wynikach rekrutacji.

V Podpisywanie umów z kandydatami.

Terminy rekrutacji – informacje dotyczące terminów rekrutacji dla bieżących edycji dostępne są wraz z innymi ważnymi informacjami w sekcji BIEŻĄCA EDYCJA.

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa