Koło naukowe SKNOB

Opiekunowie koła: 

  • dr inż. Jarosław Malara

  • mgr inż. Jakub Grącki

Dane kontaktowe do opiekunów koła znajdują się w zakładce "Pracownicy". 

 

Zarząd koła SKNOB:

Przewodnicząca: Aleksandra Błyszczuk

Zastępca przewodniczącej: Jakub Kowalik

Sekretarz: Jakub Waśniowski

Zastępca sekretarza: Marika Stolarska

Social-media: Patryk Czech

 

Informacje o kole: 

Czas pandemii COVID-19 był czasem paraliżu dla wielu stowarzyszeń akademickich. Ten zastój dotknął również, działające w katedrze L-7, Studenckie Koło Naukowe Organizacji Budownictwa. Dzięki wspólnej pracy uczestników i prowadzących - dr inż. Jarosława Malary, dr inż. Damiana Wieczorka oraz mgr inż. Jakuba Grąckiego – po wielu miesiącach udało się dokonać przywrócenia tej inicjatywy.

Pierwsze spotkania SKNOB po pandemii zostały zorganizowane wiosną 2023r. i przyciągnęły sporo zainteresowanych studentów. Pełna reaktywacja koła wymagała jednak sporego nakładu zaangażowania. Na kolejnych spotkaniach przygotowany został zarys planu działania, stworzone i reaktywowane zostały również profile w mediach społecznościowych. Następnie zaangażowani studenci uformowali samorząd koła i rozpoczęli organizację pierwszych współprac z zewnętrznymi podmiotami. Pierwszą postpandemiczną współpracą było spotkanie z przedstawicielami firmy JW+A odnośnie zrównoważonego budownictwa, które otworzyło stowarzyszenie na kolejne liczne doświadczenia.

Potencjał Koła został zaprezentowany także podczas Dnia Lądowca 2023, gdzie zorganizowane przez SKNOB stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Stowarzyszenie miało szansę wykazać się również podczas Wydziałowej Sesji Kół Naukowych 2023. Wówczas stworzone przez uczestników plakaty wyróżniły się na tle innych pomysłowością, co zostało docenione przez komisję. Studenci z naszego koła przygotowali łącznie 5 plakatów.

Rok akademicki 2023/2024 Studenckie Koło Naukowe Organizacji Budownictwa zainaugurowało współpracą z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości. Jej owocem była organizacja kursu „Przedsiębiorczość Inżynierska”, a także spotkania, mające na celu podniesienie kompetencji miękkich wśród przyszłych inżynierów budownictwa oraz przygotowanie ich do czynnego udziału w debatach oksfordzkich. 

Początek roku 2024r. również był pełen inicjatyw. Oprócz licznych spotkań z przedstawicielami firm, działających w różnych obszarach budownictwa oraz wyjazdów na tereny budów, uczestnicy koła promowali Politechnikę Krakowską podczas spotkań z tegorocznymi maturzystami - zarówno tych organizowanych na uczelni, jak i w odwiedzanych szkołach średnich. W tym roku akademickim odbyły się również spotkania członków koła z przedstawicielami firm Datacomp i OnGeo.

Każdy miesiąc w życiu koła pełen jest nowych wyzwań. Na kolejne spotkania przychodzi coraz więcej nowych osób, zainteresowanych tematami poruszanymi w ramach działalności Koła oraz jego sprawczością.

W planach koła obecnie jest wyjazd na budowę obwodnicy Oświęcimia, wyjazd połączony z warsztatami do muzeum Auschwitz-Birkenau jak również wyjścia na budowy w Krakowie i okolicach oraz odwiedziny w firmie zajmującej się detalowaniem konstrukcji stalowych do USA – Compudraft.

 

Spotkanie z pracownikiem firmy Compudraft

Spotkanie z pracownikiem firmy OnGeo