Procedura dyplomowa

Na poniższym schemacie zaprezentowano procedurę dyplomową obowiązującą w Katedrze Zarządzania w Budownictwie.

Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest do wykonania pracy dyplomowej w ramach przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej oraz wprowadzenia pracy dyplomowej do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac działającego na PK (zwanego dalej ASAP PK).

PROCEDURA DYPLOMOWA

Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest do wykonania pracy dyplomowej w ramach przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej oraz wprowadzenia pracy dyplomowej do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac działającego na PK (zwanego dalej ASAP PK).

Wybór promotora

Pierwszym etapem jest wybór promotora i uzgodnienie z nim możliwości pisania pracy pod jego nadzorem w terminie określonym przez Katedrę. Listę promotorów oraz termin zapisu do promotorów umieszczono na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Przygotowanie pracy dyplomowej”.

Wybór tematu pracy

Kolejnym etapem jest wybór tematu pracy dyplomowej wraz z promotorem. Tematy prac dyplomowych są podejmowane przez studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. Lista proponowanych tematów została umieszczona na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Przygotowanie pracy dyplomowej”.

Przygotowanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową należy wykonywać wg ustaleń z promotorem, informacjami podanymi na seminariach dyplomowych oraz zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Przygotowanie pracy dyplomowej”.

Tytuł pracy dyplomowej

Po ustaleniu z promotorem ostatecznego tytułu pracy dyplomowej w języku polskim, student ma obowiązek przetłumaczyć go na język angielski. Przed złożeniem pracy dyplomowej, poprawność wersji angielskojęzycznej tytułu pracy musi zostać zatwierdzona. W tym celu, tytuł pracy należy przesłać elektronicznie logując się na stronie tytulpracy.wil.pk.edu.pl (nie dotyczy to studentów studiujących w języku angielskim). Zweryfikowany tytuł pracy dyplomowej student wpisuje na stronę tytułową pracy i deklaracji wyboru tematu pracy (wzór na stronie www.wil.pk.edu.pl w zakładce „Dla studenta” – „Przebieg dyplomowania”).

Strona tytułowa

Po zweryfikowaniu tytułu pracy w wersji anglojęzycznej, student ma obowiązek przygotować stronę tytułową pracy. Szablon strony tytułowej znajduje się na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Obrony prac dyplomowych”. Na stronie tytułowej należy wpisać wersję polską i angielską tytułu pracy.

Wprowadzenie pracy do ASAP

Kompletną pracę dyplomową (wraz ze stroną tytułową i wszystkimi załącznikami) należy wprowadzić do systemu antyplagiatowego ASAP po decyzji promotora stwierdzającej ukończenie pracy. Sposób postępowania w ASAP umieszczono na stronie www.antyplagiat.pk.edu.pl

Złożenie pracy dyplomowej

Praca składana jest w formie i wg wytycznych znajdujących się na stronie www.wil.pk.edu.pl (w sytuacji pandemicznej nie jest wymagana forma papierowa pracy). Praca jest uznana za złożoną, jeżeli została zaakceptowana przez promotora w ASAP. Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej przez promotora w systemie ASAP, promotor i recenzent wystawiają swoją ocenę pracy. Ostateczna ocena z pracy wpisywana jest do protokołu z egzaminu.

Złożenie dokumentów w Dziekanacie

Student dostarcza do dziekanatu WIL dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie „www.wil.pk.edu.pl” w zakładce „Dla studenta” – „Przebieg dyplomowania”.

Przygotowanie prezentacji

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student ma obowiązek przygotować prezentację. Szablon oraz wytyczne co do prezentacji zostały umieszczony na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” - „Obrony prac dyplomowych”.

Egzamin dyplomowy i obrona pracy

Student zapisuje się na egzamin dyplomowy za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów”. Informacja o dokładnym terminie oraz miejscu egzaminu dyplomowego zostanie umieszczona na stronie katedry L7 na około jeden tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Nieprzystąpienie do egzaminu

Student, który zapisał się na egzamin i do niego nie przystępuje we wskazanym w formularzu terminie (np. z powodu niedopełnienie wymagań formalnych, brak zaliczeń, itp.), ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie promotora pracy, nie później jednak niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa