Kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych z wykorzystaniem BIM - Cele studiów

Spis treści

Cele studiów:

Celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studiów w analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania), analiz kosztowych (kosztorysowania) oraz planowania i harmonogramowania robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności technologii modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM). W programie kształcenia szczególny nacisk położony jest na aspekty praktyczne – w szczególności komputerowe wspomaganie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych z wykorzystaniem BIM.

Cele szczegółowe

1. Usystematyzowanie, ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu:

  • analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania) robót budowlanych,
  • analiz kosztowych (kosztorysowania) robót budowlanych,
  • planowania i harmonogramowania robót budowlanych

      w realizacji przedsięwzięć budowlanych,

2. Nabycie wiedzy z zakresu:

  • zastosowań technologii BIM w procesach zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi,
  • zastosowań technologii BIM w procesach analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania), analiz kosztowych (kosztorysowania) oraz planowania i harmonogramowania robót budowlanych, 

3. Nabycie umiejętności:

  • prowadzenia i opracowania analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowania) robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM,
  • prowadzenia i opracowania analiz kosztowych (kosztorysowania) robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM,
  • planowania i harmonogramowania robót budowlanych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM.

Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje a także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowanie), analiz kosztowych (kosztorysowania) a także planowania i harmonogramowania robót budowlanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komputerowych – w szczególności z wykorzystaniem technologii BIM.

Studia skierowane są głównie do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy posiadają doświadczenie zawodowe w budownictwie lub pracują w przedsiębiorstwach budowlanych wykonawczych bądź innych podmiotach prowadzących szeroko pojętą działalność inwestycyjną w branży budowlanej.

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa