Edyta Plebankiewicz

 

 

Prof. dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz 

 

BIO

 

- Absolwentka i pracownik Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

2013 - 2019 – dyrektor Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie na Wydziale Inżynierii Lądowej PK; 

- od 2019 - kierownik Katedry Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej PK;

 

 

 

 

 

Działalność naukowa

 

Autorka/współautorka około 180 publikacji o charakterze naukowym, w tym 2 monografii i 13 rozdziałów w monografiach oraz 25 artykułów o charakterze popularnonaukowym.
Szczegóły w bazie Biblioteki PK 
http://suw.biblos.pk.edu.pl/userHomepage&uId=3217&rel=BPP-author

Autorka i współautorka 46 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Była członkiem licznych komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w pracach zespołów realizujących projekty naukowo - badawcze finansowane w drodze konkursów.

 

Zainteresowania naukowe: przygotowywanie ofert przetargowych i kosztorysów budowlanych; decyzje przetargowe wykonawcy budowlanego; wybór wykonawcy robót budowlanych przez inwestorów; koszty i ceny w budowlanym procesie inwestycyjnym; planowanie zatrudnienia; wydajność pracy robotników budowlanych; metody i modele kalkulacji kosztów cyklu życia obiektów budowlanych. 

 

Autorka i współautorka opracowań dla przemysłu, w tym przede wszystkim opinii sądowych z zakresu technologii i kosztów inwestycji budowlanych. 

 

Działalność dydaktyczna

 

Wykłady w j. polskim i angielskim m. in. z przedmiotów:

- Kosztorysowanie

- Teoria zarządzania

- Zarządzanie przedsięwzięciami budowalnymi

 

Autorka pomocy dydaktyczna dla studentów pt. „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych” oraz współautorka podręcznika „Dokumentacja przetargowa i kosztowa w budowlanym procesie inwestycyjnym”.

 

Odbyła miesięczny staż dydaktyczno – naukowy w Waterford Institute of Technology w Irlandii (2014 r.); 6-cio miesięczny staż naukowy w przedsiębiorstwie Milenium – IT, finansowany w ramach konkursu unijnego (2018 r.); miesięczny staż dydaktyczny w Auburn University w USA (2022 r.) Od maja 2018 posiada status Visiting Professor Hochschule RheinMain (Wiesbaden, Niemcy). Jest promotorką ok. 150 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich obronionych na Politechnice Krakowskiej, kilkunastu prac licencjackich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, kilkunastu prac inżynierskich w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Jest promotorką dwóch prac doktorskich, których przewody zakończyły się nadaniem tytułu doktora (w tym jeden z wyróżnieniem). 

 

Przykładowe tematy prac dyplomowych

 

Prace inżynierskie:

- Analiza techniczno - ekonomiczna wybranych rozwiązań ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym      

- Analiza techniczno-ekonomiczna wybranych rozwiązań termoizolacji poddasza 

- Analiza techniczno-ekonomiczna realizacji wybranych systemów budownictwa jednorodzinnego 

- Analiza czasu i kosztów remontu budynku usługowego.      

 

Prace magisterskie:

- Analiza porównawcza wariantów zabudowy z uwzględnieniem wytycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

- Porównanie kosztu cyklu życia obiektu w technologii tradycyjnej i energooszczędnej na przykładzie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.     

- Czas i koszt budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego '' C'' w aspekcie jego rozwiązań technologiczno- materiałowych

- Analiza ekonomiczna zakupu i wykończenia mieszkania z rynku pierwotnego w Krakowie

- Procedura przetargu ograniczonego na roboty budowlane na wybranym przykładzie

- Zamówienia publiczne na roboty budowlane w mieście Kraków na przykładach

 

Prace doktorskie:

- Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka

- Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych

 

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIE:

 

Dwóch synów: Piotr i Adam

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa