Krzysztof Zima

Krzysztof Zima

Stopnie i tytuły: dr hab. inż., prof. PK

Stanowisko: profesor uczelni

Dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport

 

Wykształcenie i zatrudnienie:

 Jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (specjalność: Technologia i Organizacja).

 Aktualnie pracuje w Katedrze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. 

  

Funkcje pełnione/aktualne:

 • Członek Rady Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej – kadencja 2019/2020 – nadal,
 • Członek (z wyboru) Rady Wydziału Inżynierii Lądowej – kadencja 2016/2017 –  2019/2020 r.,
 • Członek (z wyboru) Kolegium Wydziału Inżynierii Lądowej – kadencja 2019-2021
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w zakresie INŻYNIERII PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH (2019 - nadal),
 • Członek Kolegium Katedry L-7 (2016 - nadal),
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Zarządzania w Budownictwie i Transporcie (L-3) ds. naukowych (2016-2017),
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (2012-2016),
 • Założyciel i opiekun Koła Naukowego Zarządzanie Kosztami w Budownictwie (2009-2016),
 • Kierownik studiów podyplomowych: „Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego”  –  II, III, IV edycja w okresie 2009 r. –  2012 r.

 

Funkcje zewnętrzne:

 • Ekspert oceniający wnioski w programie COST  
 • Smart Construction Research, Whioce Publishing - Editorial Board Member (od 2019 - )
 • Editorial Board for section 'Construction Management, and Computers & Digitization' in Buildings (od 2022 - )
 • Topical Collection Editor - "Construction Management – Future Innovations, Methods, Techniques and Technologies" in Buildings (od 2021 - )

 

Granty i Projekty

 • HORIZON 2020: MEZEROE-Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly Zero Energy Buildings, gdzie zajmuje stanowisko: Specjalista w zakresie implementacji BIM.
 • Kierownik prac B+R w grancie NCBiR pt. “Innowacyjny, zintegrowany system zarządzania inwestycją w zakresie obiektów liniowych z modułem kontrolno-pomiarowym zgodnym z metodologią BIM”, pełniący także role specjalisty z zakresu kosztorysowania BIM oraz harmonogramowania (2021-2023).
 • Grant NCBiR pt. Narzędzia wspierające budowę i utrzymanie sieci elektroenergetycznych z zastosowaniem technik MR/WR” jako: Specjalista z zakresu kalkulacji kosztów w budownictwie, technologii BIM i analizy danych historycznych (CBR) (2021-2023).
 • Od 12/10/2021 w programie COST: CA20139 - Holistic design of taller timber buildings (HELEN) – member

 

Przynależność do instytucji, organizacji zawodowych i akademickich

W roku 2008 został przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (nr leg. 703), a następnie po ukończeniu kursu i pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskał tytuł Rzeczoznawcy Kosztorysowego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych - SKB (nr upr. 312). Obecnie pełni także rolę Rozjemcy SKB i został wpisany na Listę Rozjemców SKB.

Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz ARES - American Real Estate Society.

 

Obszar badań:

Tematyka opublikowanych prac dotyczy głównie zagadnień Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych związanych z technologią, organizacją oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym. Obejmuje takie zagadnienia jak: kosztorysowanie robót budowlanych, BIM w zarządzaniu przedsięwzięć, budownictwo zrównoważone, systemy wspomagające podejmowanie decyzji w budownictwie, zarządzanie usterkami w budownictwie oraz planowanie i organizacja budowy.

 

Nagrody i wyróżnienia

 1. Wyróżnienie Ministra Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej za  rozprawę doktorską: „Analiza deweloperskich przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem logiki rozmytej”, 22.12.1009 r.
 2. Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej (nr 1769), 11.05.2011 r.
 3. Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej (nr 316), 11.05.2018 r.
 4. Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej, zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne, 16.12.2016 r
 5. Nagroda Rektora za osiągnięcia Naukowe, 13.12.2019 r.
 6. Nagroda Rektora PK i Santander Universidades, zespołowa II stopnia za przygotowanie e-kursu "Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi", 2020
 7. Nagroda Rektora za największą liczbę cytowań za 2019 r., 28.05.2020 r.
 8. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - 10.08.2022 r.
 9. Buildings Editor's Choice Articles: A SWOT Analysis of the Use of BIM Technology in the Polish Construction Industry - 2020
 10. Buildings 2020 Best Paper Award Third Award: A SWOT Analysis of the Use of BIM Technology in the Polish Construction Industry
 11. Outstanding Reviewer for Journal of Financial Management of Property and Construction in the Emerald Literati Network 2014 Awards for Excellence.

 

Publikacje

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Tzq5Qp8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa