Elżbieta Radziszewska-Zielina

 

Elżbieta Radziszewska-Zielina

 

Stopnie i tytuły: prof. dr hab. inż.

 

Stanowisko: profesor 

 

Dziedzina: nauki inżynieryjno - techniczne 

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport 

 

 

 

 

 

 

 

Wykształcenie i zatrudnienie:

 

Jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie oraz dwóch uczelni: Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (specjalność: konstrukcje budowlane i in­żynierskie) i Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalność: socjologia gospodarki i badania rynku). Ukończyła również Studium Doktoranckie Wydziału Inżynierii Lądowej PK w zakresie organizacji i zarządzania w budownictwie. 

Odbyła roczny staż zawodowy w Biurze Projektów i Modernizacji Zakładów Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego BIPROCEMWAP SA w Krako­wie na stanowisku asystenta. Była zatrudniona na stanowisku pracownika naukowo-badawczego w firmie budowlanej EXIMRENO Sp. z o.o. w celu reali­zacji projektu NCBR. Aktualnie pracuje w Kate­drze Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.  

 

Funkcje pełnione/aktualne: 

 

Funkcje w PK:                                                                                                                                               

 •  członek Komisji do Spraw Studiów Doktoranckich, 2001,
 •  funkcja Elektora Politechniki Krakowskiej do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, lata 2010-2014,
 •  członek zespołu do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji na WIL, 2011,
 •  Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów Politechniki Krakowskiej w latach 2012-2020
 •  członek Rady Wydziału WIL PK od 02.2012,  aktualnie Rady Naukowej WIL od 10.2019
 • Kierownik Zakładu Technologii i Organizacji Budownictwa PK w kadencji 2013 - 2017
 • członek Wydziałowych Komisji ds. Przewodu Doktorskiego, egzaminator z dyscypliny podstawowej, od 2016 roku członek Wydziałowej Komisji ds. Przewodów Doktorskich w Zakresie Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych,
 •  kierownik kursu podyplomowego na WIL PK „Zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym” od 2014,
 •  członek Rady Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK od 2021.

 

Funkcje zewnętrzne:

 

 • przewodnicząca Sekcji Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych KLIiW PAN  w kadencji 2020-2024, sekretarz naukowy Sekcji IPB w kadencji 2016-2020,
 • członek Rady Naukowej Wydziału Budownictwa Technical University of Košice w kadencji 2019-2023,
 • ekspert Komisji Ewaluacji Nauki do oceny osiągnięć w ramach ewaluacji jakości działalności naukowej, 2022
 • ekspert oceniający wnioski NCBR, NAWA, APVV (Slovak Research and Development Agency), opinie dla Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, ekspert PKA.  

 

Przynależność do instytucji, organizacji zawodowych i akademickich:

 

 • członek międzynarodowej organizacji naukowej EURO Working Group „Operation Research in Sustainable Development and Civil Engineering” (ORSDCE) od 2009 roku,
 • członek PZITB od 2015 roku, członek Rady Programowej Czasopism i Wydawnictw PZITB w kadencji 2020-2023, członek Zarządu Komisji Nauki Oddziału Małopolskiego PZITB w kadencji 2021-2024, od 2022 roku członek Rady Naukowej czasopisma PZITB „Przegląd budowlany”,  członek Kapituły Nagrody PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego,
 •  członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020-2023 i ekspert PKA od 2017, członek Zespołu ds. opracowania Strategii PKA na lata 2021-202
 •  członek Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2020-2024.  

 

Obszar badań: 

 

 

Tematyka opublikowanych prac dotyczy głównie zagadnień Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych związanych z technologią, organizacją oraz zarządzaniem przedsiębiorstwem i przedsięwzięciem budowlanym. Obejmuje takie zagadnienia jak: nowoczesne materiały i technologie stosowane w budownictwie, budownictwo energooszczędne, budownictwo zrównoważone, komfort użytkowania pomieszczeń i dobór funkcji użytkowej obiektów zabytkowych, partnerstwo i komunikacja w budownictwie, systemy wspomagające podejmowanie decyzji w budownictwie, badania rynku budowlanego oraz planowanie i organizacja budowy. Większość opublikowanych prac związana jest z prezentacją wyników badań nad rozwiązywaniem problemów praktycznych z zastosowaniem opracowanych modeli matematycznych (logika rozmyta I i II rodzaju, modelowanie i sterowanie rozmyte, systemy eksperckie, analiza wielokryterialną, metody sieciowe, teoria grafów, badania ankietowe i wywiady, analiza statystyczna, modele korelacji i regresji, badania operacyjne, modele optymalizacji).

 

Nagrody:

 

Za osiągnięcia naukowe otrzymała: nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, nagrodę indywidualną rektora PK I stopnia; nagrodę rektora PK dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego; nagrodę  WIL PK dla wyróżniających się pracowników w ramach programu ,,Lider”. Została odznaczona Medalem PZITB im. prof. A. Dyżewskiego, Srebrnym Medalem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki w Koszycach, Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.  

 

 

Dane teleadresowe:

 

Politechnika Krakowska, Wydział  Inżynierii Lądowej

Katedra Zarządzania w Budownictwie

ul. Warszawska 24

31-155  Kraków, Polska

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      

 

Przydatne linki:

 

http://sipb.pk.edu.pl/

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa