Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych

Spis treści

O studiach podyplomowych

Studia podyplomowe „Przedmiarowanie, kosztorysowanie i planowanie robót budowlanych” realizowane są w Politechnice Krakowskiej cyklicznie w ramach kolejnych edycji. Program studiów obejmuje 170 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 2 semestrów. Studia realizowane są na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej przez Katedrę Zarządzania w Budownictwie.

 

Cele studiów:

Celem głównym studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studiów w zakresie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych. W programie kształcenia szczególny nacisk położony jest na nowoczesne technologie komputerowe wykorzystywane we wspomaganiu przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.

 

Cele szczegółowe

1) Usystematyzowanie, ugruntowanie i aktualizacja wiedzy z zakresu obejmującego następujące zagadnienia:

§   rola i znaczenie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych w realizacji przedsięwzięć budowlanych,

§   analizy kosztów w przedsięwzięciach budowlanych,

§   cele, metody i zasady przedmiarowania i kosztorysowania robót budowlanych,

§   metody planowania realizacji robót budowlanych,

§   komputerowe wspomaganie przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.

2) Nabycie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych programów komputerowych w obszarach przedmiarowania, kosztorysowania i planowania robót budowlanych.

 

Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu analiz zakresu rzeczowego i ilościowego (przedmiarowanie), analiz kosztowych (kosztorysowania) a także planowania i harmonogramowania robót budowlanych. Studia skierowane są głównie do osób, które ukończyły studia wyższe o kierunku budownictwo lub pokrewnym, a także dla absolwentów innych kierunków studiów wyższych, którzy pracują przedsiębiorstwach budowlanych, innych podmiotach prowadzących szeroko pojętą działalność w branży budowlanej.

 

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Mapa