• Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
  Katedra Zarządzania w Budownictwie L-7
  Sala GIL 204
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
  Katedra Zarządzania w Budownictwie L-7
  Sala WIL 212
 • Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
  Katedra Zarządzania w Budownictwie L-7
  Sala WIL 401

AKTUALNOŚCI

Terminy konsultacji
Tutaj możesz sprawdzić terminy konsultacji pracowników Katedry L-7
Profile dyplomowania i specjalności
Tutaj możesz sprawdzić profile dyplomowania i specjalności oferowane przez Katedrę L-7
Terminy obron
Tutaj możesz sprawdzić w jakich terminach będą odbywać się obrony w Katedrze L-7
Dokumenty na egzamin
Tutaj możesz sprawdzić jakie dokumenty są niezbędne, aby przystąpić do obrony pracy dyplomowej

PROCEDURA DYPLOMOWA

Student ostatniego semestru studiów zobowiązany jest do wykonania pracy dyplomowej w ramach przedmiotu prowadzącego do przygotowania pracy dyplomowej oraz wprowadzenia pracy dyplomowej do Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac działającego na PK (zwanego dalej ASAP PK).

Wybór promotora

Pierwszym etapem jest wybór promotora i uzgodnienie z nim możliwości pisania pracy pod jego nadzorem w terminie określonym przez Katedrę. Listę promotorów oraz termin zapisu do promotorów umieszczono na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Przygotowanie pracy dyplomowej”.

Wybór tematu pracy

Kolejnym etapem jest wybór tematu pracy dyplomowej wraz z promotorem. Tematy prac dyplomowych są podejmowane przez studentów najpóźniej do końca przedostatniego semestru studiów. Lista proponowanych tematów została umieszczona na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Przygotowanie pracy dyplomowej”.

Przygotowanie pracy dyplomowej

Pracę dyplomową należy wykonywać wg ustaleń z promotorem, informacjami podanymi na seminariach dyplomowych oraz zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Przygotowanie pracy dyplomowej”.

Tytuł pracy dyplomowej

Po ustaleniu z promotorem ostatecznego tytułu pracy dyplomowej w języku polskim, student ma obowiązek przetłumaczyć go na język angielski. Przed złożeniem pracy dyplomowej, poprawność wersji angielskojęzycznej tytułu pracy musi zostać zatwierdzona. W tym celu, tytuł pracy należy przesłać elektronicznie logując się na stronie tytulpracy.wil.pk.edu.pl (nie dotyczy to studentów studiujących w języku angielskim). Zweryfikowany tytuł pracy dyplomowej student wpisuje na stronę tytułową pracy i deklaracji wyboru tematu pracy (wzór na stronie www.wil.pk.edu.pl w zakładce „Dla studenta” – „Przebieg dyplomowania”).

Strona tytułowa

Po zweryfikowaniu tytułu pracy w wersji anglojęzycznej, student ma obowiązek przygotować stronę tytułową pracy. Szablon strony tytułowej znajduje się na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” – „Obrony prac dyplomowych”. Na stronie tytułowej należy wpisać wersję polską i angielską tytułu pracy.

Wprowadzenie pracy do ASAP

Kompletną pracę dyplomową (wraz ze stroną tytułową i wszystkimi załącznikami) należy wprowadzić do systemu antyplagiatowego ASAP po decyzji promotora stwierdzającej ukończenie pracy. Sposób postępowania w ASAP umieszczono na stronie www.antyplagiat.pk.edu.pl

Złożenie pracy dyplomowej

Praca składana jest w formie i wg wytycznych znajdujących się na stronie www.wil.pk.edu.pl (w sytuacji pandemicznej nie jest wymagana forma papierowa pracy). Praca jest uznana za złożoną, jeżeli została zaakceptowana przez promotora w ASAP. Po zaakceptowaniu pracy dyplomowej przez promotora w systemie ASAP, promotor i recenzent wystawiają swoją ocenę pracy. Ostateczna ocena z pracy wpisywana jest do protokołu z egzaminu.

Złożenie dokumentów w Dziekanacie

Student dostarcza do dziekanatu WIL dokumenty wymagane do egzaminu dyplomowego zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie „www.wil.pk.edu.pl” w zakładce „Dla studenta” – „Przebieg dyplomowania”.

Przygotowanie prezentacji

Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego student ma obowiązek przygotować prezentację. Szablon oraz wytyczne co do prezentacji zostały umieszczony na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów” - „Obrony prac dyplomowych”.

Egzamin dyplomowy i obrona pracy

Student zapisuje się na egzamin dyplomowy za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.L7.pk.edu.pl w zakładce „Dla studentów”. Informacja o dokładnym terminie oraz miejscu egzaminu dyplomowego zostanie umieszczona na stronie katedry L7 na około jeden tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

Nieprzystąpienie do egzaminu

Student, który zapisał się na egzamin i do niego nie przystępuje we wskazanym w formularzu terminie (np. z powodu niedopełnienie wymagań formalnych, brak zaliczeń, itp.), ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie promotora pracy, nie później jednak niż 7 dni przed planowanym terminem egzaminu.

Kontakt

Katedra Zarządzania w Budownictwie

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel./fax      +48 12 628-20-29

web          www.L7.pk.edu.pl

E-mail       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Mapa